شنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٤
بانک اطلاعات ساختمان

 

 

هر ماه در معرض 13000 پیمانکار،انبوه‌ساز و مهندس مشاور قرار بگیرید .

معرفی

 

توزیع علمی و هدف‌مند ماهنامه بانک اطلاعات ساختمان توسط تیم مستقل پخش ماهنامه صورت می گیرد .

هم‌چنین گزارش پخش ارایه می‌شود. (cd)

 

تعرفه درج آگهی

زمستان  1393

برای دانلود تعرفه کلیک کنید 

قیمت‌ها به تومان است

تعرفه درج آگهی  قطع A4   تیراژ 13000 نسخه

روی جلد

3,300,000

پشت جلد

2,700,000

داخل جلد / صفحه 1

1,780,000

داخل پشت جلد

1,600,000

صفحات 4 - 17  /روبه‌روی استپ

1,250,000

صفحه 2/صفحه 3

1,400,000

دوصفحه روبه‌روی هم/استپ

1,780,000

دو صفحه روبه‌رو خاص

2,250,000

صفحات داخلی

1,050,000

نیم صفحه

580,000

تعرفه درج کاتالوگ آگهی

صفحه (یک فرم)

5,800,000

صفحه (نیم فرم(

3,200,000